×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolszczyzna Kuźnią Sportowych Talentów w PSP w Lewinie Brzeskim

           logo.jpeg

Dnia 26 listopada 2013 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim w ramach projektu Opolszczyzna Kuźnią Sportowych Talentów,   przeprowadzone zostały testy sprawnościowe w klasach I-III.

           Projekt ten realizowany jest przez Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”, Finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego oraz przy  zaangażowaniu organizacyjnym Opolskiego Kuratora Oświaty.

        Głównym celem projektu  jest propagowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania czasu oraz rozbudzanie sportowych pasji wśród uczniów klas I - III szkół podstawowych.

      60 młodych sportowców, którzy dzisiaj przystąpili do rywalizacji, powitanych zostało przez pana dyrektora Zdzisława Biernackiego i panią dyrektor Barbarę Chmiel, którzy życzyli im samych sportowych sukcesów.  Każde dziecko miało do wykonania  sześć zadań:

                        1. Podrzuć klaśnij, złap!

                        2. Slalomem do celu.

                        3. Przewrót w przód.

                        4. Hop w górę!

                        5. Szczęśliwie do celu.

                        6. Odważnie - nie upadnij!

           Zadania oceniane  były w sześciopunktowej skali, przez komisję w skład której wchodzili nauczyciele: Renata Filipecka, Urszula Iżewska, Jolanta Mazur, Aneta Ustrzycka oraz rodzice:   Monika Małota, Kamila Nowak i Małgorzata Pasieka, którym serdecznie dziękujemy za pomoc. Zawodnicy z wielkim zaangażowaniem  przystąpili do wykonywania poszczególnych zadań. W tym dniu nie było przegranych,  wszyscy byli zwycięzcami i doskonale poradzili sobie  z zadaniami. Każdy  uczestnik  otrzymał okolicznościową koszulkę, dyplom „JESTEŚ MAŁYM MISTRZEM” oraz słodką niespodziankę. Małym sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu  sportowych sukcesów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

                                                                                                       Renata Filipecka