×
Wyszukaj w serwisie
×

Oddajmy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dobre miejsce – zadbajmy o środowisko

Informujemy, że w Lewinie Brzeskim, przy ulicy Konopnickiej 3, w siedzibie firmy Remondis- Opole Sp. z o.o. można bezpłatnie  oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to  stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputerowe, informatyczne, narzędzia elektryczne (innym słowem mówiąc - każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie). Stary lub niesprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny (nawet zabawki elektryczne!) jest traktowany jako odpad niebezpieczny. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny łatwo rozpoznać, bo na każdym sprzęcie widnieje znak przekreślonego kosza na śmieci informujący o zakazie wyrzucania takich urządzeń na śmieci.

Sprzęty elektryczne i elektroniczne zwierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby. Metale ciężkie znajdujące się w jednej baterii są w stanie zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi lub 400 litrów wody. Co to oznacza, że poprzez glebę czy wodę, szkodliwe substancje dostają się do roślin, do organizmów zwierząt a finalnie do naszego pożywienia!

Odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mogą być oddawane do placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.). W sklepie – gdy kupujemy nowe urządzenie, możemy oddać do sklepu urządzenie tego samego rodzaju (np. kupując nowy telewizor, możemy oddać stary).

Pamiętajmy, że za wyrzucenie elektrośmieci w miejscu niedozwolonym grozi kara grzywny do 5000 zł!

Co się dzieje ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym po przekazaniu do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki? Zebrany sprzęt trafia do zakładu przetwarzania gdzie jest demontowany i wydzielane są frakcje, zaś szkodliwe substancje poddawane są procesom utylizacji. Poszczególne surowce (plastiki, metale itp.) są poddawane dalszemu przetworzeniu w celu ponownego wykorzystania. Dzięki tym działaniom nie tylko chronimy nasze zdrowie i środowisko, ale także oszczędzimy energię odzyskując cenne surowce – metale szlachetne. Są one potem wykorzystane do produkcji nowych urządzeń RTV i AGD oraz innych przedmiotów. Nie chomikujmy zużytego sprzętu w domu. Oddajmy go w dobre i legalne miejsce.