×
Wyszukaj w serwisie
×

Działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego

Burmistrz.jpeg

 

 Artur Kotara - Burmistrz Lewina Brzeskiego, urodzony 3 stycznia 1962 roku w Bierawie. 

Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu z tytułem inżyniera budownictwa lądowego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, które uzyskał zdając egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa. Posiada certyfikat do zarządzania projektami unijnymi (PRINCE2 - PRojects IN Controlled Environment).

    Posiada uprawnienia do kierowania i projektowania bez ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej, jest członkiem Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

   Swoją karierę zawodową w jednostkach samorządu terytorialnego rozpoczął w 1985 roku od stanowiska referenta, awansując kolejno na inspektora, kierownika referatu i kierownika wydziału budownictwa. W roku 2002 został powołany na zastępcę burmistrza Tadeusza Monkiewicza. Od stycznia 2007 roku piastował stanowisko zastępcy burmistrza Brzegu w czasie kadencji burmistrza Wojciecha Huczyńskiego.

   W dniu 22 listopada 2010 roku wygrał wybory samorządowe, uzyskując 62 % głosów a 14 grudnia 2010 roku objął stanowisko Burmistrza Lewina Brzeskiego.  W wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku Artur Kotara ponownie wygrał wybory na Burmistrza, uzyskując 66,2 % poparcia w pierwszej turze.

     Wiem, że Nasza Gmina i Miasto potrzebuje nowoczesnych pomysłów i rozwiązań, zdecydowanych kroków, a przede wszystkim uczciwości, rzetelności, konstruktywnej współpracy i profesjonalnego zarządzania.

Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać  sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania.                                                                                                                                   BURMISTRZ Artur Kotara