×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim ma już 15 lat!!!

16 grudnia 2013 roku w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbyły się uroczyste obchody 15-lecia Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.

Dzień wcześniej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lewinie Brzeskim o godzinie 12:30 odbyła się uroczysta msza św. w intencji Świetlicy.

Na poniedziałkowej uroczystości gościliśmy: Pana Sigvarda Johanssona oraz Pana Lennarta Sandberga z Lion’s Clubu ze Szwecji, fundatorów świetlicy wraz z osobami towarzyszącymi, Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotarę, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu Pana Aleksandra Podgórnego, wieloletniego Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Tadeusza Monkiewicza, Zastępcę Burmistrza Pana Dariusza Struskiego, Skarbnika Gminy Panią Urszulę Smolińską, Sekretarza Gminy Panią Barbarę Chyżą, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Włodka wraz z radnymi naszej gminy, Kierownika Wydziału Oświaty Pana Marka Nowaka, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Krystynę Warchał – Lenartowicz, Księdza Proboszcza Krzysztofa Dudojć, Dyrektorów szkół i przedszkoli naszej gminy, Dyrektora Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim Pana Tadeusza Tadlę, Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki w Lewinie Brzeskim Panią Annę Trusiewicz, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim Pana Roberta Laszuka oraz Zastępcę Prezesa Panią Stefanię Iwanicką, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim Panią Elżbietę Wielgus, Komendanta Komisariatu w Lewinie Brzeskim, w zastępstwie aspiranta Andrzeja Grabnego, dzieci uczęszczające do świetlicy i ich rodziców, byłych wychowanków, pracowników świetlicy, stażystów i wolontariuszy.

Podczas obchodów Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej, Pani Renata Pietruńko podsumowała 15-letnią działalność placówki, podziękowała swoim pracownikom, fundatorom ze Szwecji oraz władzom Gminy za finansowanie jej działalności.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, gratulując jubileuszu oraz życząc kolejnych sukcesów w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Druga część uroczystości poświęcona była oficjalnemu podsumowaniu projektu „Świetlica Kuźnią Talentów dla dzieci, rodziców, wolontariuszy, stażystów i seniorów” realizowanego od 2 września do 31 grudnia 2013 roku w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca”. Na początku obejrzeliśmy prezentację multimedialną z w/w projektu. Następnie Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara wraz z Dyrektorem Świetlicy, Panią Renatą Pietruńko wręczyli dzieciom biorącym udział w projekcie (w sumie 25 osób) pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Dyplomy wraz z nagrodami książkowymi trafiły też w ręce dzieci, które rozwijały swoje talenty oraz mocne strony. Podczas realizacji projektu pomagali dorośli wolontariusze, organizując dzieciom interesujące zajęcia oraz poświęcając im swój czas. Podziękowania oraz statuetki otrzymali: Pani Alicja Polak, Pani Jolanta Łuczyńska, Pani Agnieszka Adamska, Pani Grażyna Kasiuba, Pani Krystyna Chmiel, Pani Magdalena Smutny oraz Pan Adam Dziasek. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pomoc i dobre serce!!!

Po części oficjalnej przyszedł czas na „Sto lat” oraz jubileuszowy tort. Przy kawałku ciasta zrobiło się rodzinnie – były wspomnienia oraz wspólne oglądnie przygotowanych wystaw (w tym zdjęć ze wszystkich 15 lat działalności Świetlicy).

W tym miejscu warto krótko podsumować te 15 lat.

Świetlica rozpoczęła swą działalność 1 września 1998 roku. Jej budynek jest darem Lion’s Clubu ze Szwecji, dla gminy Lewin Brzeski po powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Świetlicę finansuje Gmina Lewin Brzeski. Jej dyrektorem od samego początku jest Pani Renata Pietruńko.

Świetlica zapewnia dziecku w zależności od potrzeb: opiekę i wychowanie po zajęciach szkolnych, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia psychologiczne, zajęcia logopedyczne, a także opiekę, wychowanie oraz wyżywienie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji. Rodzicom natomiast poradnictwo i konsultacje pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, wsparcie psychologiczne w trudnej sytuacji rodzinnej, zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych.

W placówce zatrudnionych jest sześć osób, w tym czterech specjalistów: pedagog terapeuta, pedagog socjoterapeuta, neurologopeda i psycholog.

Świetlica ma duże sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych w konkursach MPiPS.

W 2007 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000 zł na pomoce dydaktyczne w ramach konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”.

W 2011 roku otrzymaliśmy 40.000 na realizację zadania publicznego „Szkoła pływania, gotowania i… przetrwania” w konkursie „Świetlica – Dzieci – Praca”.

Rok później – w 2012 roku, kolejne 40.000 na realizację projektu „Ekologia i kultura to nasza druga natura” oraz w tym roku 40.000 na realizację w/w zadania pn. „Świetlica Kuźnią Talentów…”. Zarówno obecny, jak i poprzedni projekt okazały się projektami najwyżej punktowanymi przez Ministerstwo w całym kraju.

Wielkim sukcesem jest również otrzymanie w 2008 roku tytułu „wzorcowej placówki”, który Świetlicy nadał Minister Pracy i Polityki Społecznej. Świetlica działa więc prężnie, organizuje wiele zajęć, jest placówką rozwojową, otwartą na innowacje.

15 lat minęło szybko, za nami wiele sukcesów. Przed nami nowe pomysły, wyzwania, cele. Oby kolejne lata były równie dobre i pomyślne. Tego życzymy sobie oraz dzieciom, które do nas przychodzą i będą przychodzić.

Bronisława Nazarko