×
Wyszukaj w serwisie
×

Postaw na pracę

Czy chcesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach wyjazdowych? Zdobyć doświadczenie podczas staży i praktyk zawodowych? A może rozpocząć lub kontynuować naukę? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, pozostające bez zatrudnienia, do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców)
 • nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
 • w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z:

 • Doradztwa zawodowego oraz prawnego
 • Warsztatów umiejętności społecznych
 • Indywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej)
 • Płatnych staży
 • Praktyk zawodowych
 • Wsparcia trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy
 • Dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki
 • Warsztatów wyjazdowych

Więcej informacji: http://aktywizacja.org.pl/wroclaw/projekty/811-projekt-systemowy

DOCulotka_Postaw na pracę_dla uczestników.doc (123,50KB)