×
Wyszukaj w serwisie
×

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2014 roku upływa termin:

  • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim;
  • uregulowania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania właściwej opłaty z tyt. korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.