×
Wyszukaj w serwisie
×

„Zagospodarowanie centrów wsi: Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice”.

logo.jpeg

W kwietniu 2013r. Gmina Lewin złożyła do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrów wsi: Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice”. We wrześniu 2013 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Opolskiego. Wykonawcą przedmiotowego zadania, wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego, jest firma FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą w Trzęsowicach. Przedmiotowe zadanie złożone jest z dwóch etapów. Etap I zadania, został zakończony w dniu 06.12.2013r. kiedy to został podpisany protokół odbioru częściowego robót budowlanych. Etap ten obejmował zagospodarowanie centów wsi Łosiów, Jasiona oraz Strzelniki.

Zakres prac jakie wykonano w m. Łosiów:

- roboty ziemne,

- dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej,

- dostawa i montaż karuzeli tarczowej.

Łosiów.jpeg

Zakres prac jakie wykonano w m. Jasiona:

- roboty ziemne,

- dostawa i montaż drewnianego zestawu rekreacyjnego,

- dostawa i montaż podwójnej huśtawki,

- dostawa i montaż bujaka na sprężynie.

Jasiona.jpeg

Zakres prac jakie wykonano w m. Strzelniki:

- roboty ziemne,

- dostawa i montaż drewnianego zestawu rekreacyjnego,

- dostawa i montaż podwójnej huśtawki,

- dostawa i montaż bujaka na sprężynie,

- dostawa i montaż ławostołu drewnianego.

Strzelniki.jpeg

 Koszt robót I etapu wyniósł 47.334,96 zł. Zakończenie prac II etapu obejmujących miejscowości Ptakowice i Nowa Wieś Mała przewidziane jest do 30.04.2014r.

Prace przy zagospodarowaniu centrów wsi możliwe są dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych netto.