×
Wyszukaj w serwisie
×

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Skorogoszcz”.

logo.jpeg

W kwietniu 2013r. Gmina Lewin złożyła do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Skorogoszcz”. We wrześniu 2013 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Opolskiego. Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp. J. z Brzegu. W dniu 04.12.2013r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- roboty ziemne i nawierzchniowe na powierzchni pod urządzeniami,

- zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej: orbitreka eliptycznego, krzesełka do podnoszenia masy ciała - ściąganie, ławki skośnej - prostownika pleców oraz trenażera nóg - piechura/biegacza.

Skorogoszcz.jpeg

 Koszt robót wyniósł 31.989,58 zł. Prace były możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków UE na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na. Poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych netto.