×
Wyszukaj w serwisie
×

Dziękujemy Panie Prezesie!

W piątek, 17 stycznia 2014r. w Oławie odbyło się spotkanie w związku z przejściem na emeryturę Prezesa Banku w Oławie. W spotkaniu tym uczestniczył Pan Burmistrz Artur Kotara.

Pan Ryszard Żuraw przez ostatnich 20 lat zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie. Mimo wielu obowiązków służbowych zawsze znajdował czas na osobiste kontakty z mieszkańcami gminy Lewin Brzeski, nie odmawiał wsparcia działającym na naszym terenie organizacjom i instytucjom, szczególnie tym, które statutowo zajmowały się niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Pan Burmistrz podziękował za uczestnictwo w ważnych wydarzeniach gminy a także angażowanie się poprzez wspieranie różnych uroczystości gminnych, co zawsze postrzegane było jako wyraz ogromnej sympatii i życzliwości dla Lewina Brzeskiego.

Ze swojej strony życzymy Panu Ryszardowi Żurawiowi wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia marzeń oraz zasłużonego odpoczynku na emeryturze.