×
Wyszukaj w serwisie
×

„Rowerem po gminie Lewin Brzeski”

W kwietniu 2013 roku Gmina Lewin Brzeski złożyła do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Rowerem po gminie Lewin Brzeski”. W listopadzie 2013 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Opolskiego.  Całkowity koszt realizacji zadania to 24.332,15 zł.

Modernizacja ścieżki rowerowej możliwa była dzięki pomocy otrzymanej z EFRROW, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 15.488,24 zł.

W ramach projektu uzupełniono oznakowanie szlaku rowerowego, wykonano 3 altanki służące jako miejsce odpoczynku dla rowerzystów. Altanki zaopatrzone są w 3 stojaki na rowery i 3 kosze na śmieci. Wykonano także 2 000 map ze ścieżkami rowerowymi i opisem walorów przyrodniczo kulturowych obszaru BWH.

Miejsce z altaną w Lewinie Brzeskim

altana w Lewinie Brzeskim.jpeg

Miejsce z altaną w Skorogoszczy

altana w skorogoszczy.jpeg

Miejsce z altaną w Łosiowie

altana w Łosiowie.jpeg

 

Promocja walorów kulturalnych, turystycznych, społecznych i historycznych Brzeskiej Wsi Historycznej.jpeg