×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenia przetargowe

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicach Powstańców Śląskich i Kolejowej oraz podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przy ulicy Chopina w Lewinie Brzeskim.

DOCI przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nier. gruntowej poł. w Lewinie Brzeskim przy ul. Powstańców Śl. i Kolejowej.DOC

  • Nieruchomości gruntowe położone w Lewinie Brzeskim przy ul. Chopina przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – działka nr 1444/3 o pow.0,0955ha, działka nr 1444/4 o pow.0,0955ha, działka nr 1444/5 o pow.0,0954ha, działka nr 1444/7 o pow.0,1020ha, działka nr 1444/8 o pow.0,1020ha - 68.400,00zł, działka nr 1444/9 o pow.0,1016ha, działka nr 1444/10 o pow.0,0808ha, działka nr 1444/11 o pow.0,0808ha, działka nr 1444/14 o pow.0,0930ha - 59.850,00zł, działka nr 1444/15 o pow.0,0930ha. Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną

DOCWykaz nieruchomości do sprzedaży - działki przy ul Chopina w Lewinie Brzeskim przeznaczone do sprzedaży.doc

  • Nieruchomość gruntową położoną w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – działkę nr 1443 o pow. 0,3665ha. Działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, z dopuszczeniem usług bytowych i komercyjnych.

DOCWykaz nieruchomości do sprzedaży- dz nr 1443 przy ul Moniuszki w Lewinie Brzeskim.doc