×
Wyszukaj w serwisie
×

Inwestycje realizowane w 2011 roku

  1. Budowa    kanalizacji   sanitarnej   grawitacyjnej    i   rurociągu    tłocznego z przepompowniami dla Miasta Lewin Brzeski;
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś Mała i  Leśniczówka  wraz  z  tranzytem  ścieków  do  oczyszczalni  grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla Miasta Lewin Brzeski;
  3. Rewitalizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  Lewinie  Brzeskim – przedszkoli publicznych i zabytkowego Ratusza;
  4. Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjno  –  sportowego  w   miejscowości Przecza;
  5. Remont  nawierzchni  dróg  gminnych  tj.  w  Mikolinie  ul.  Parkowa  oraz w Skorogoszczy część ul. Zamkowej;
  6. Dofinansowanie  budowy  chodników w Lewinie Brzeskim.