×
Wyszukaj w serwisie
×

Inwestycje realizowane w 2013 roku

           W mijającym roku 2013 zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 3.133.555,43 zł. Inwestycje te realizowane były z budżetu gminy

(2.152.264,00 zł), jak i ze środków zewnętrznych tj. środków z Unii Europejskiej a także środków rządowych RP ( 981.291,43 zł).

W ramach tych zadań zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  • Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golczowice,
  • Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie – etap II,
  • Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach,
  • Montaż kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkoli w Łosiowie, Skorogoszczy i Przeczy,
  • Zielone siłownie w Skorogoszczy, Lewinie Brzeskim i Łosiowie,
  • Budowa ulicy Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim,
  • Nowe trybuny na stadionie w Lewinie Brzeskim,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice w zakresie zlewni PK-1 i PK-2 wraz z budową wodociągu relacji Mikolin-Piaski,
  • modernizacja ścieżki rowerowej.