×
Wyszukaj w serwisie
×

Montaż kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkoli w Łosiowie, Skorogoszczy i Przeczy

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane również dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowiła 75% kosztów kwalifikowalnych netto i wyniosła 48.569,00zł. Wykonawcą robót była wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma CARSTEN Sp. z o.o. z Tychów. Koszt robót wyniósł 78.683,10zł.
Zadanie swoim zakresem obejmowało montaż instalacji wykorzystującej energię słoneczną do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

przedszkole solar1.jpeg przedszkole solar2.jpeg przedszkole solar3.jpeg
Kolektory słoneczne na budynku przedszkola w Przeczy Kolektory słoneczne na budynku
przedszkola w Łosiowie
Kolektory słoneczne na budynku
przedszkola w Skorogoszczy

 

Zbiornik ciepłej wody, wytworzonej przez system solarny:

przedszkole solar4.jpeg