×
Wyszukaj w serwisie
×

Remont mieszkań romskich w Lewinie Brzeskim

    To kolejne zadanie zrealizowane przez Gminę Lewin Brzeski. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku złożonego jeszcze w 2012 roku wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” uzyskano dotację w wysokości 19.607,00zł. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą robót, a już w maju jedna z rodzin romskich zamieszkała przy Al. Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim i cieszyć się mogła wyremontowanym mieszkaniem.