×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowe chodniki w Lewinie Brzeskim

    Działając na rzecz poprawy infrastruktury komunalnej gmina współpracuje również z Powiatem Brzeskim, które jest właścicielem dróg powiatowych i przyległych do tych dróg chodników. W związku z częstymi interwencjami mieszkańców, a także dzięki oszczędnościom przetargowym w kwocie 85 tys. zł Burmistrz Lewina Brzeskiego w porozumieniu ze Starostą Brzeskim podjęli współpracę w zakresie remontów chodników na terenie miasta Lewin Brzeski.
W I etapie wyremontowano odcinki chodników:

  • ul. Kościuszki - od ul. Przytulnej do ul. Pocztowej – prawa strona,
  • przy ul. Kościuszki od nr 52 do budynku nr 76 – prawa strona,
  • przy ul. Kościuszki od posesji nr 58 do ul. Wiśniowej – lewa strona,
  • ul. Powstańców Śl. od ul. Narutowicza do ul. Sikorskiego – lewa strona,

oraz sporządzono dokumentację techniczną wraz ze wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami/uzgodnieniami dla zadania budowy chodnika w miejscowości Oldrzyszowice na długości wsi.

W II etapie remontami zostały objęte odcinki chodników:

  • przy ul. Powstańców Śląskich (od ul. Narutowicza do ul. Kościuszki),
  • przy ul. Kościuszki 89,
  • zjazd z ul. Kościuszki do budynku nr 76,
  • poszerzenie chodnika przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Narutowicza,
  • przy ul. Powstańców Śl. od wjazdu do POLO marketu do skrzyżowania z ul. Rolną,