×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta i wsi

Lewin Brzeski - koszt całkowity inwestycji: 7.228.490 zł
  • środki wydane w roku 2011: 5.755.842 zł
  • dofinansowania inwestycji z UE w  % : 63,58% kosztów kwalifikowanych
kanalizacja Lewin.jpeg
 
Budowa kanalizacji sanitarnej  wsi Kantorowice, Buszyce,  Nowa  Wieś  Mała i Leśniczówka I etap – koszt całkowity inwestycji: 4.103.445 zł
  • środki wydane w roku 2011: 2.239.292 zł
  • dofinansowania inwestycji z UE w % : 75% kosztów kwalifikowanych netto

kanalizacja NWM.jpeg