×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Karta Rodziny i Seniora

okris.jpeg

Od początku maja 2014 roku wszyscy uprawnieni mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski mogą skorzystać ze zniżek w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Karta przysługuje m.in. rodzinom posiadającym co najmniej dwoje dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dziecka niepełnosprawnego oraz osobom, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w naszej Gminie.

Karty wydawane są bezpłatnie i upoważniają do skorzystania z ofert instytucji kulturalnych, zniżek w sklepach czy firmach usługowych na terenie województwa opolskiego.

Szczegółowy wykaz aktualnie obowiązujących zniżek znajduje się na stronie: https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/wyszukiwarka-partnerow-i-znizek/

Wnioski można pobrać i jednocześnie złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Rynek 26, pokój nr 1, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Opole, ul. Hallera 9.

Regulamin wydawania oraz użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wraz z załącznikami:

PDFregulamin wydania OKRiS wraz z załącznikami.pdf (7,34MB)

Wnioski można pobrać również ze strony: https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/regulamin-opolskiej-karty-rodziny-i-seniora/

Informacje o OKRiS: https://dlarodziny.opolskie.pl/category/aktualnosci/