×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Karta Rodziny i Seniora

okris.jpeg

Od początku maja 2014 roku wszyscy uprawnieni mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski mogą skorzystać ze zniżek w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Karta przysługuje m.in. rodzinom posiadającym co najmniej dwoje dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w naszej Gminie.

Karty wydawane są bezpłatnie i upoważniają do skorzystania z ofert instytucji kulturalnych, zniżek w sklepach czy firmach usługowych na terenie województwa opolskiego.

Szczegółowy wykaz aktualnie obowiązujących zniżek znajduje się na stronie http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgi.html

Wnioski można pobrać i jednocześnie złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Rynek 26, pokój nr 1, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Opole, ul. Hallera 9.

Regulamin wydawania oraz użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wraz z załącznikami

PDFuchw. Nr LIII.448.2018 Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (3,88MB)
 

Wnioski można pobrać również ze strony http://www.ssd.opolskie.pl/page/223,wniosek-o-wydanie-karty.html

Aby przedłużyć ważność karty: http://dlarodziny.opolskie.pl/page/93,wszystkie-aktualnosci.html?id=150

 

Informacje o OKRiS:

 

http://ssd.opolskie.pl/page/35,co-nowego.html