×
Wyszukaj w serwisie
×

Założyłeś firmę – uważaj na naciągaczy!

Otrzymaliśmy informacje, że mieszkaniec naszej gminy kilka dni po założeniu działalności gospodarczej w miejscowym Urzędzie Miasta otrzymał tradycyjna pocztą kilka listów, sugerujących iż koniecznością jest zgłoszenie działalności do rejestru a co za tym idzie, zapłacenie określonej sumy pieniędzy. W liście zamieszczono gotowe imienne polecenie zapłaty z konkretną data płatności (skan listów znajduje się poniżej).

Pamiętajmy, jedynym oficjalnych rejestrem jest CEIDG a wpis do pozostałych rejestrów jest niezobowiązujący i prawnie niewiążący. Wpis do CEIDG a także zmiana, wznowienie czy wykreślenie są wolne od opłat.

CEFiDG.jpeg CRDGIF.jpeg KRFiDG.jpeg

"Dotychczas odnotowano następujące nazwy "prywatnych" rejestrów:

  • Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
  • Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
  • Ewidencja Działalności Gospodarczych s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
  • Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
  • Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o.
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
  • Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2,  48-300 Nysa;
  • Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
  • Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach, ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;
  • Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”1