×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 21 marca 2014r. na godz. 18.00 w sali oświatowej Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 14 na którą, serdecznie zapraszamy.

 

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad.

  1. Stwierdzenie quorum.

  2. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.

  3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
    w sklepie spożywczo – przemysłowym TOMI MARKT położonego w Lewinie Brzeskim przy
    ul. Świerczewskiego Nr 2.

  4. Omówienie ładu i porządku w mieście.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

 

Przewodniczący

/-/Andrzej Grabny

 

Lewin Brzeski, 14 - 03 -2014