×
Wyszukaj w serwisie
×

Rzecz w tym, aby „nie wylać dzieci z kąpielą”.

   W szkołach i przedszkolach trwa wielkie liczenie. Do września wprawdzie jeszcze daleko, ale już od kilku tygodni w naszych przedszkolach i szkołach liczymy dzieci, szczególnie te najmłodsze, 5-cio i 6-ciolatki, które z dniem 1 września rozpoczną obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Nadchodzący rok szkolny jest szczególny, gdyż wprowadzana od wielu lat reforma obniżenia wieku szkolnego, właśnie w tym roku wchodzi w pierwszy, ważny etap, w którym obowiązkowo do pierwszych klas szkół podstawowych będą chodziły dzieci 6-cioletnie urodzone od stycznia do czerwca 2008 roku. Sześciolatki urodzone w II półroczu 2008 roku nadal będą chodziły do przedszkoli, chyba że rodzice podejmą decyzję o ich wysłaniu do szkoły. Od września 2015 roku obowiązkiem szkolnym objęte będą wszystkie dzieci sześcioletnie. Mamy więc dość trudną i zawiłą sytuację z punktu widzenia organizacji zarówno nauczania w przedszkolu jak i w szkole. Wprawdzie szkoły nasze od kilku już lat przygotowują się na przyjęcie dzieci sześcioletnich, to jednak ostateczne decyzje są po stronie rodziców. I dobrze, w końcu chodzi o dzieci, dzieci które zawsze są „oczkiem w głowie” rodziców, dzieci które zawsze zasługują na dobre spokojne dzieciństwo, które mają prawo do odpowiednich dla ich wieku warunków.  

Troska  rodziców o swoje pociechy jest również troską naszych nauczycieli, troską dyrektorów przedszkoli i szkół, do których trafiają każdego roku nasze najmłodsze dzieci. Chodzi przecież o to, aby przyjąć je i stworzyć im optymalne warunki do ich rozwoju, chodzi o to aby w przedszkolu i szkole czuły się jak u siebie, aby w przedszkolu i szkole mogły rozwinąć swoje zainteresowania, aby mogły poznać swoje możliwości, aby nauczyły się współdziałania w grupie i zdobywały dojrzałość społeczną, która zawsze jest kluczem do sukcesów na dalszych etapach nauki.

„Mając pełną świadomość jak ważna jest edukacja najmłodszych, zawsze z dużą uwagą przyglądam się rekrutacji do naszych przedszkoli – mówi Burmistrz Artur Kotara. Rzecz w tym, aby „nie wylać dzieci z kąpielą”. Wydawało się, że nałożony ustawą obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich urodzonych w I połowie 2008 roku, zwolni miejsca w przedszkolach dla dzieci najmłodszych, tj. 3 i 4 letnich. I tak też się stało w przedszkolach wiejskich.  Znacznie trudniejsza okazała się sytuacja w mieście – przy założeniu, że przedszkola miejskie będą czterooddziałowe, zabraknie ponad 50 miejsc dla dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola. Logiczna i racjonalna jest więc moja decyzja o zwiększeniu liczby oddziałów w przedszkolach miejskich. Tak więc od września 2014 roku przedszkola miejskie będą liczyły po 5 oddziałów.”