Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wiosenna Spartakiada Przedszkolaka w Przedszkolu Publicznym w Skorogoszczy

„Sport jest jak rzodkiewki –mało kto uprawia, ale każdy to lubi”.

B. Brzeziński

     Zabawy i gry ruchowe w przedszkolu należą do lubianych przez dzieci form zajęć rekreacyjno-sportowych. Ich różnorodność, swoboda działania, możliwość sprawdzenia się z rówieśnikami powodują, że stanowią one atrakcyjny zasób ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych. Naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym jest potrzeba ruchu.

Okazją do propagowania aktywności ruchowej wśród dzieci były zawody sportowe (Wiosenna Spartakiada Przedszkolaka), które odbyły się 31 marca 2014 r. w naszym ogrodzie przedszkolnym, tym bardziej, że w  b.r. szk. zdrowy styl życia i aktywność ruchowa są zdaniami do zrealizowania w rocznym planie pracy.  Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach i grach sportowych prowadzonych przez p. Marzenę Utzig -  instruktorkę sportu i zarazem nauczycielkę wychowania fizycznego oraz przez uczennice III kl. Gimnazjum w Skorogoszczy. Zaprezentowane zabawy i gry ruchowe miały na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, m.in.: kształtowały szybkość (w tym szybkość reakcji), siłę, wytrzymałość, gibkość, zwinność, zręczność, wzmacniały mięśnie, pozytywnie wpływały na koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowo były źródłem radości, wytworzyły atmosferę współpracy i współdziałania w zespole, wzbudziły zainteresowanie zdrowym stylem życia poprzez aktywne spędzanie czasu.

Duże podziękowania należą się p. Marzenie Utzig oraz uczennicom kl. III, które zorganizowały tak wspaniały dzień w naszym przedszkolu. Radość dzieci, ich sportowa postawa i duch walki zmobilizowały nas do zorganizowania kolejnego takiego spotkania w przedszkolu.