×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na konsultacje społeczne

aologo.jpeg

Dokument powstaje w ramach projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Wójta Gminy Chrząstowice, Wójta Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Izbicko, Wójta Gminy Komprachcice, Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice, Burmistrza Lewina Brzeskiego, Wójta Gminy Łubniany, Wójta Gminy Murów, Burmistrza Miasta i Gminy Niemodlin, Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek, Wójta Gminy Popielów, Burmistrza Miasta i Gminy Prószków, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta Gminy Tarnów Opolski, Wójta Gminy Turawa, Wójta Gminy Walce, Burmistrza Miasta i Gminy Zdzieszowice zapraszamy Państwa na

konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020.

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju samorządów, które podpisały Porozumienie o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej.

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe wnioski wypływające z diagnozy strategicznej, założenia strategii, w tym cele strategiczne, jak również koncepcje projektów i działań, które posłużą jej realizacji, a także założenia funkcjonowania Aglomeracji Opolskiej.

Konsultacje odbędą się 5 maja, o godzinie 14, w Sali Ślubów  Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, przy ulicy Rynek 26.

 

Dokument Strategii do wglądu poniżej:

PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf

 

Istnieje możliość zgłaszania uwag do w/w strategii. Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19.05.2014 r.

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc

 

 

Wykonawca strategii

Lider Projekt Sp. z o.o.