×
Wyszukaj w serwisie
×

Ankieta dla przedsiębiorców

W związku z prowadzonymi badaniami nt. stanu innowacyjności opolskich przedsiębiorstw w ramach konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, zwracamy się z prośbą do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą o wypełnienie ankiety: 

DOCXAnkieta do badania potencjału innowacyjnego w ramach OPI 2014 w 2.docx

i odesłanie zeskanowanej na adres mailowy 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Innowacji, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki tel.: 77 403 36 06

 

------------------------------

"Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny 

Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

„Opolska Platforma Innowacji”

 nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00 z dnia 10.12.2012 r.