×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt innowacyjny "Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego"

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.

W okresie od  01 marca – 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała projekt innowacyjny testujący w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Szczegóły dotyczące ww. projektu przedstawione są poniżej:

  • Nr i nazwa działania PO KL:

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

  • Beneficjent:

Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich"

  • Tytuł projektu:

Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego

  • Okres realizacji:

01 marca 2011r. – 31 października 2013r.

  • Produkt finalny:

W ramach niniejszego projektu wypracowana została aplikacja WIRTUALNA FIRMA wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS).

Dzięki wirtualnej firmie uczniowie będą handlować z innymi wirtualnymi firmami, przestrzegając komercyjnych procedur biznesowych, gdyż będą musieli poznać zasady biznesu. Zdobędą również doświadczenie dzięki podejmowaniu rzeczywistych decyzji.

Do obszarów należących do wirtualnych firm będą należeć działy: sprzedaży, kadr, zakupów, księgowości, produkcji.

Dzięki parametrom technicznym zakupionego serwera oraz łącza internetowego, korzystanie z aplikacji będzie możliwe zarówno na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, jak i w domu.

Wirtualna firma przyczynia się do wzrostu zaufania we własne możliwości. Organizacja WIRTUALNEJ FIRMY daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia. 

Z produktu finalnego mogą korzystać nie tylko uczniowie kształcący się z ekonomii czy handlu, ale wszyscy zainteresowani poznaniem funkcjonowania firmy w rzeczywistości.

Obecnie narzędzie to jest wykorzystywane w ramach projektu systemowego Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, realizowanego w ramach działania 9.2 PO KL, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Bezpośrednimi realizatorami projektu są: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Na terenie szkół biorących udział w projekcie powstanie 50 Szkolnych Ośrodków Kariery, a w ramach nich 200 wirtualnych firm, dla których przeprowadzone będą warsztaty
z wykorzystaniem specjalistycznej platformy internetowej WIRTUALNA FIRMA. Uczniowskie wirtualne firmy będą działać przez cały okres realizacji projektu.

  • Źródło: Dane własne Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  • Ostateczna wersja produktu finalnego dostępna jest bezpłatnie pod adresem www.wf-centrala.edu.pl