×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 7 maja 2014r. na godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26 na którą, serdecznie zapraszamy. 

Porządek  posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
  4. Omówienie przygotowań do wypoczynku letniego w mieście
  5. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku grupy mieszkańców miasta Lewin Brzeski w sprawie nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim – „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych”.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

                                                                                    Przewodniczący

     /-/Andrzej Grabny