×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomogą odkrywać radość mówienia

Problem z artykułowaniem dźwięków, zniekształcone słowa — za tymi objawami może kryć się tajemnicze, ale groźne w skutkach schorzenie - afazja. Dziecko afatyczne nie potrafi posługiwać się językiem, wolno czyta i pisze. Ma też problemy z nauką. Czasem nie rozumie znaczenia najprostszych wyrazów. Wczesne rozpoznanie afazji, to szansa nauczenia dziecka mówienia, rozumienia wyrazów oraz koncentracji uwagi. Maluchy nie obejdą się bez pomocy specjalistów. A ci bez miejsca, gdzie mogą jej udzielić. Dzięki wolontariuszom takie miejsce powstało w Publicznym Przedszkolu w Przeczy w gminie Lewin Brzeski.

Bez takiego pomieszczenia, które umożliwia prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi pomocy logopedyczno-psychologicznej prowadzenie odpowiednich zajęć jest mocno utrudnione.

Po zatwierdzeniu pomysłu przez Fundację „Aktywni w Regionie" i przyznaniu pieniędzy grantowych, prace mogły ruszyć z miejsca.

- Po pracach porządkowych, wymianie okien, wykonaniu wszystkich potrzebnych instalacji, adaptacji ścian, wymianie podłóg — wylicza lider projektu Stefan Kachel — nadszedł czas, by gabinet zyskał kolorowe, przyjazne dzieciom umeblowanie.

Wespół, w zespół

Wszystkie prace przeprowadził, w ramach wolontariatu, siedmioosobowy zespół, wliczając w to lidera projektu. O tym, że przedsięwzięcie spotkało się z dużym uznaniem lokalnej społeczności świadczy fakt, że włączył się w niego także — w formie partycypacji w koszty - Burmistrz Lewina Brzeskiego.

Przyjmujemy wyrazy wdzięczności od rodziców dzieci, mieszkańcy Przeczy oraz dyrekcja przedszkola, ale to — tak naprawdę zasługa większego grona osób, które w projekt się włączyły — mówi skromnie Stefan Kachel. - Wszystkim tym ludziom dziękujemy za pomoc, bez której nie byłoby możliwe oddanie tego pomieszczenia w tak krótkim czasie.