×
Wyszukaj w serwisie
×

Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.
Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej. Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy powinna być zwiększana.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli, ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka (patrz artykuł prasowy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-451_pl.htm). Kampania ta na ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.


W jaki sposób mogę się zaangażować w kampanię?
Komisja Europejska potrzebuje wsparcia w zakresie rozpowszechniania ulotek i filmów wideo, do których dostęp można oferować za pomocą łączy z własnej strony internetowej lub w biuletynach, a także wykorzystując kopie fizyczne.

Gdzie mogę znaleźć odpowiednie materiały komunikacyjne?

Kopie ulotek można zamawiać we wszystkich językach Unii Europejskiej (z wyjątkiem irlandzkiego) za pośrednictwem witryny stworzonej przez brytyjski oddział organizacji Ecorys: http://uk.ecorys.com/family
Wersje elektroniczne ulotek
Wersje elektroniczne ulotek można znaleźć w serwisie EU Bookshop:

Filmy wideo

Filmy wideo można wyświetlać i udostępniać za pomocą kanału w portalu YouTube należącego do Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Aby móc przesłać film wideo na swoją stronę, należy skopiować kod osadzania z portalu YouTube:

Przekazujmy te informacje dalej!
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o innych organizacjach w kraju, które mogą być zainteresowane tymi ulotkami i filmami, prosimy przekazać nam o tym informacje lub poprosić te organizacje o skontaktowaniem się z brytyjskim oddziałem Ecorys.
W razie jakichkolwiek pytań mogą się Państwo kontaktować z brytyjskim oddziałem Ecorys w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, przesyłając wiadomość pod adres: .