×
Wyszukaj w serwisie
×

„Świetlicowa rodzina to zgrana drużyna”

Czwarty raz z rzędu projekt Gminy Lewin Brzeski realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim znalazł się wśród dwudziestu najlepszych projektów w całym kraju, finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (przy wkładzie własnym gminy) w ramach konkursu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie – IV edycja.

Zadanie publiczne pod hasłem „Świetlicowa Rodzina to zgrana drużyna” realizowane będzie od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.

 Jego celem będzie szeroko rozumiana praca z rodziną dziecka, a więc:

-integracja rodziny ze sobą (dzieci i rodziców, rodzeństwa, dziadków)

-integracja rodziny z innymi rodzinami, pracownikami świetlicy, wolontariuszami, stażystami, itd,

-wsparcie psychologiczno – pedagogiczne rodziny (zwłaszcza w kryzysach, sytuacjach trudnych),

-wyposażenie rodziców w nowe kompetencje i umiejętności wychowawcze, społeczne, prospołeczne i emocjonalne (inteligencja emocjonalna),

-umożliwienie rodzinie dostępu do szeroko rozumianej kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego – historii naszej Ojczyzny,

-zaznajomienie rodziny z polskimi tradycjami i zwyczajami oraz wspólne ich kultywowanie,

-umożliwienie rodzinie obcowania z przyrodą,

-wdrożenie rodzin do aktywnego, kulturalno – edukacyjnego spędzania wolnego czasu,

-łagodzenie obyczajów dzieci i rodziców poprzez obcowanie z kulturą, sztuką, przyrodą,

-rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej członków rodziny.

Podczas realizacji projektu dzieci, młodzież oraz ich rodziny wezmą udział w wielu atrakcyjnych zajęciach oraz imprezach.

Zorganizowane zostaną m.in.: zajęcia i turnieje sportowe, warsztaty plastyczno – manualne, warsztaty robienia biżuterii, warsztaty kronikarskie, kulinarne („Kulinarne rewolucje”), komputerowe, krawieckie, warsztaty robótek ręcznych,  zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia warsztatowe dla rodziców, edukacyjne spacery dla dzieci po Lewinie (m.in.: wizyta u Burmistrza, w Komisariacie Policji), spotkania z nauką w Gimnazjum, integracyjne imprezy edukacyjno – kulturalne (m.in.: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia), rodzinne integracyjne imprezy edukacyjno – kulturalne ( Piknik Rodzinny) oraz rodzinne wycieczki: do Dino Parku w Krasiejowie, do Krakowa, do Teatru we Wrocławiu oraz do kinaw Opolu.

Dzieci będą mogły skorzystać również z zajęć logopedycznych, psychologicznych oraz z zajęć z terapii pedagogicznej (wyrównywanie braków edukacyjnych, praca z dzieckiem z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią).

Poza tym za otrzymane dofinansowanie Świetlica Terapeutyczna zakupi pomoce i  materiały niezbędne do prowadzenia w/w zajęć, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią dzieciom czas pobytu w placówce. Nasza świetlica jest gotowa na przyjęcie sześciolatków!!!

Już teraz zapraszamy wszystkich 1 września na zapisy do Świetlicy Terapeutycznej na nowy rok szkolny oraz na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w pierwszą sobotę września na terenie zielonym świetlicy i będzie oficjalną inauguracją nowego projektu.

DSC_1974.jpeg

Bronisława Nazarko