×
Wyszukaj w serwisie
×

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim udzieliła absolutorium Burmistrzowi

          Podczas wczorajszej 51. sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Arturowi Kotarze absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.

Burmistrz w czasie sesji przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe gminy Lewin Brzeski za 2013 rok.

DSC_0449.jpeg

              Po przyjęciu tej uchwały radni udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Absolutorium udzielono 11 głosami „za” a 1 osoba wstrzymała się od głosu, nieobecnych było 3 radnych.

DSC_0459.jpeg

            Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2013  rok został przyjęty Uchwałą Nr XXX/225/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  28 grudnia  2012 roku i został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. wydane przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową.

DSC_0458.jpeg

            Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej. Absolutorium to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez Burmistrza a jednocześnie jest wyrazem rocznej oceny działalności Burmistrza w zakresie realizacji budżetu.Podejmując uchwałę udzielającą burmistrzowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów.