×
Wyszukaj w serwisie
×

Podziękowania za udział w Turnieju Gmin

     W sobotę 28 czerwca br. odbył się Turniej Gmin w ramach Święta Powiatu Brzeskiego. Tego właśnie dnia Gmina Lewin Brzeski została wybrana najlepszą Gminą w Powiecie Brzeskim. Zorganizowany w tym roku turniej należy uznać za bardzo udany.

Z tej okazji Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara uhonorował osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do tego sukcesu.

    Na początku lipca zaprosił do siebie Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim a także przedstawicieli Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, aby osobiście na ręce każdej z tych osób złożyć serdecznie podziękowania za wsparcie i pełne zaangażowanie w pomoc przy organizacji turnieju.

Od lewej: Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Dyrektor Przedszkola nr 2 w Lewinie Brzeskim Dorota Mościcka i Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.jpeg

Od lewej: Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Wiceprezes ds. Gospodarczych Koła PZW Tomasz Tydor, Prezes Koła PZW Stanisław Starzec  i Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.jpeg

   W dniu 12 lipca w czasie uroczystości otwarcia placu zabaw w Strzelnikach wręczono dyplom i pamiątkę Pani Janinie Dziembowskiej, której wianek świętojański przygotowany na turniej oczarował komisję.

Od lewej: sołtys Strzelnik Tadeusz Moroziński, Janina Dziembowska, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara i jego zastępca Dariusz Struski.jpeg

   Organizacja tego przedsięwzięcia wymagała zaangażowania wielu osób, którym serdecznie dziękujemy. Satysfakcja po udanym turnieju oraz zadowolenie osób w nim uczestniczących jest o wiele większa i przynosi wiele radości, jak również motywuje do dalszych tego typu działań.