×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o zamknięciu wiaduktu w Łosiowie

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, informuje, że w związku ze złym stanem technicznym wiaduktu ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów z dniem 18.07.2014 r. obiekt zostanie wyłączony z ruchu samochodowego.

     Objazd zamkniętej drogi wojewódzkiej Nr 462 poprowadzony zostanie drogą krajową nr 94 do m. Żłobizna dalej drogą wojewódzką nr 401 do m. Krzyżowice, z m. Krzyżowice drogą wojewódzką Nr 462 przez miejscowości Olszanka, Pogorzele, Janów do Łosiowa (plan orientacyjny objazdu na poniższej mapce). 

drogalosiow.jpeg

      Ruch pieszy i rowerzystów w obrębie wiaduktu będzie odbywał się bez zakłóceń istniejącym wiaduktem. Przed rozbiórką wiaduktu zostanie wybudowana tymczasowa kładka dla pieszych. Z uwagi na obszerny i złożony zakres inwestycji związanej z przebudową wiaduktu oraz konieczność zapewnienia ciągłości ruchu nad czynnymi torami Europejskiego Korytarza Transportowego linii kolejowej E-30 (Drezno – Lwów) zakończenie przebudowy wiaduktu przewidywane jest na koniec 2015 rok.