×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapraszamy na spotkanie w sprawie mikrodotacji

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” wraz z gospodarzem Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 30 lipca br. o godzinie 16:30  w Centrum sportowo-rekreacyjnym w Olszance (przy boisku sportowym).

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

            Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190 mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

            Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

  • Okres realizacji mikrodotacji 15.09  – 15.11.2014 r.
  • Nabór wniosków od 25.07 - 25.08 2014r.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo od 25.07.2014r. na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.

Zapraszamy na spotkanie,

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”

„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.