×
Wyszukaj w serwisie
×

Ślubuję rzetelnie…

   Siedmiu nauczycieli ze szkół gminy Lewin Brzeski dołączyło do grona nauczycieli mianowanych. Oficjalne wręczenie aktów mianowania miało miejsce 27 i 28  sierpnia br. w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego. Było to zwieńczenie pomyślnie zdanego egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego.

   Nominacje nauczyciele otrzymali z rąk Burmistrza Artura Kotary i jego zastępcy Dariusza Struskiego, którzy serdecznie pogratulowali im awansów i życzyli dalszych sukcesów oraz satysfakcji zawodowej.

W czasie spotkania Burmistrz z dużą satysfakcją podkreślił wysoki poziom egzaminów, który zaakcentowali eksperci w komisjach egzaminacyjnych, przed którymi nauczyciele ubiegali się o mianowanie.

   Nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela i wychowawcy młodzieży a także kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

nauczyciele1.jpeg

nauczyciele2.jpeg

Grono nauczycieli mianowanych zasilili:

Magdalena Rybacka – nauczyciel Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Ewa Sierakowska –  nauczyciel Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Krystyna Waniak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim

Magdalena Arkan  - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie

Iwona Kasztelan – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim

Aldona Idczak – Kulczycka – nauczyciel Gimnazjum w Łosiowie

Małgorzata Skarbek - Kukiz – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie

Serdecznie gratulujemy!