×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewin Brzeski czyta „Trylogię” Henryka Sienkiewicza

   W tym roku odbyła się trzecia edycja Narodowego Czytania, przedsięwzięcia zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Tym razem Pan Prezydent zachęcał do wspólnej lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W liście do rodaków podkreślił walory dzieła:

„(…)W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. „Trylogia” to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. „Trylogia” zachwycała, prowokowała do dyskusji i choć czasem prowadziła do sporów czy polemik – kształtowała całe pokolenia Polaków. (…) Pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze.(…)”

   Akcję Narodowego Czytania w Lewinie Brzeskim zorganizowała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. W sobotę, 6 września, o godz. 1000, na lewińskim rynku zabrzmiała żywiołowo „Pieśń o małym rycerzu” dająca sygnał, że rozpoczyna się spotkanie z „Trylogią”. Któż z nas nie skojarzył jej od razu z „Przygodami Pana Michała”, filmową adaptacją ostatniej części dzieła? Któż z nas nie przypomniał sobie pozostałych bohaterów powieści: Kmicica, Oleńki, Skrzetuskiego, Zagłoby?

  Wśród mieszkańców gminy wiele osób chętnie uczestniczyło w imprezie w charakterze lektora. W czytaniu udział wzięli: Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mieczysław Adaszyński, Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim w osobach Pana Zdzisława Biernackiego oraz Pani Barbary Chmiel, Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie Pani Jadwiga Fornal, Prezes Fundacji „Felix” Pani Barbara Janek, uczniowie Gimnazjum w Lewinie Brzeskim i inni miłośnicy twórczości Sienkiewicza. Wybrane przez nich fragmenty oraz wcielenie się w ulubione postacie wzbudziły podziw wśród widzów i zostały wielokrotnie nagrodzone gromkimi brawami. Natomiast emocjonalna interpretacja fragmentu opisującego pogrzeb Wołodyjowskiego w wykonaniu Pana Zdzisława Biernackiego wywołała wśród widzów łzy wzruszenia.

  By wzbogacić spotkanie z sienkiewiczowskimi bohaterami, organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Każdy z widzów mógł sprawdzić swą wiedzę ze znajomości utworów w krótkim teście, a ci, którzy przynieśli własne egzemplarze „Trylogii”, otrzymali na nich pamiątkową pieczęć. Ciekawym wydarzeniem był też recital Moniki Szczypior. Artystka przepięknie wykonała własne utwory utrzymane w klimacie pieśni rycerskiej. Z humorystycznej wersji wywiadu z pisarzem widzowie dowiedzieli się kilku ciekawostek o autorze, a dla bardziej dociekliwych przygotowano wystawę Szlakiem Trylogii… Zamieszczono na niej m.in. informacje o Henryku Sienkiewiczu, jego życiu i twórczości, o genezie „Trylogii” i jej adaptacjach filmowych, zaprezentowano ryciny Juliusza Kossaka i Piotra Stachiewicza ilustrujące powieść. Wystawa zawierała również mapy z zaznaczeniem miejsc opisanych przez Sienkiewicza (Chocim, Zbaraż, Jasna Góra, Kamieniec Podolski, Beresteczko i in.). Tę część wystawy pięknie zobrazowano zdjęciami Marty Czerwieniec, Waldemara Deski i Leszka Tomczuka.

   Spotkanie z „Trylogią” zakończył występ wokalny Karoliny Augustyniak i Michała Janka, którym zachwycili publiczność, za co zostali nagrodzeni hucznymi brawami.

   W Lewinie Brzeskim spotkanie w ramach Narodowego Czytania odbyło się w tym roku po raz pierwszy. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza imprez naszej gminy i w przyszłym roku spotkamy się ponownie na czytaniu, jak już zapowiedział Prezydent RP, „Lalki” Bolesława Prusa.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim składa serdeczne podziękowania:

Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w akcji Narodowego Czytania i odczytali fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza:

Burmistrzowi Lewina Brzeskiego – Panu Arturowi Kotarze,

Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Panu Waldemarowi Włodkowi,

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej – Panu Mieczysławowi Adaszyńskiemu,

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim – Panu Zdzisławowi Biernackiemu,

Z – cy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim – Pani Barbarze Chmiel,

Dyrektorowi Gimnazjum w Łosiowie – Pani Jadwidze Fornal wraz z rodziną,

Prezes Fundacji „Felix” – Pani Barbarze Janek

oraz uczniom Gimnazjum w Lewinie Brzeskim: Piotrowi Granatowskiemu, Kacprowi Tworzydło, Magdalenie Konopackiej, Michałowi Semenowiczowi, Julii Łaskarzewskiej, Jakubowi Joniakowi, Karolinie Tule, Arkadiuszowi Karczewskiemu, Alicji Dworakowskiej i Annie Kwapisińskiej.

Artystom za występy wokalne podczas Narodowego Czytania:

Pani Monice Szczypior,

Pani Karolinie Augustyniak

i Panu Michałowi Jankowi.

Organizatorzy dziękują również:

Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim,

Urzędowi Miejskiemu w Lewinie Brzeskim

oraz Domowi Kultury w Lewinie Brzeskim

za pomoc w organizacji imprezy.

 

Szczególne podziękowania należą się tym, którzy w dniu 6 września 2014 roku przyszli pod ratusz w Lewinie Brzeskim i przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

 

 

Więcej zdjęć na stronie: http://www.biblioteka-lewinbrzeski.pl