×
Wyszukaj w serwisie
×

W trosce o Środowisko - przyroda widziana oczyma dziecka

   W dniu  09. 09 2014r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu VI Konferencja „ W trosce o Środowisko”.  

   Podczas tej konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczniom, których prace zostały wyróżnione w konkursie plastycznym, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Konkurs plastyczny organizowany był po raz pierwszy, a nosił tytuł „W Trosce o Środowisko – przyroda widziana oczyma dziecka”. Skierowany był do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych województwa opolskiego.

   Celem Konkursu było rozwijanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, wyzwalanie w nich pozytywnego stosunku do świata przyrody i dostrzegania przez nich jego niezwykłych detali oraz umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych.

   Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie zostało wytypowanych pięć prac plastycznych uczniów klasy pierwszej. Nagrodzeni zostali uczniowie: Roksana Styran i Oliwier Jelenkowski. Prace wykonali zupełnie samodzielnie, wg własnych pomysłów i wiedzy podczas zajęć lekcyjnych. Znaleźli się w gronie 30 wybranych prac spośród 150 nadesłanych z wielu placówek. Wyróżnienie to bardzo uczniów ucieszyło i zachęciło innych do udziału w akcjach na rzecz ochrony środowiska. Uroczystemu wręczeniu nagród towarzyszyła uczniom pani dyrektor Beata Hargot oraz wychowawczyni pani Grażyna Smolińska.

Serdecznie nagrodzonym gratulujemy!