×
Wyszukaj w serwisie
×

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 w Skorogoszczy

            W niedzielę 21 września w skorogoskim parku miały miejsce  Europejskie Dni Dziedzictwa – Skorogoszcz 2014 r., których koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jest to największy ogólnoeuropejski projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest popularyzacja dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego.

            Tegoroczna   edycja  odbyła się pod hasłem „Dziedzictwo-źródło tożsamości”. Poprzez tak sformułowany temat organizatorzy starali się w atrakcyjny sposób zaprezentować bogactwo naszych dziejów. Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy zaprezentowała wystawę pt. Śląska kraina mostów dorzecza Odryw której przedstawiono dzieje przepraw mostowych w Skorogoszczy, Opolu, Ozimku, Nysie i innych miejscach na Opolszczyźnie. Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” umożliwiło przyjazd pracowni papieru czerpanego, gdzie na miejscu można było zapoznać się ale i samemu spróbować tej dawnej sztuki produkcji papieru. Główny organizator tej imprezy, cieszącej się dużym powodzeniem,  Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skorogoszczy tradycyjnie przygotowało rekonstrukcję, tym razem pt.: "W akcji: MO,ZOMO,SB…" Naprzeciwko siebie stanęły: grupy demonstrantów z biało-czerwonymi flagam, hasłami  i oddziały ZOMO czyli Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej. Rekonstrukcja miała przypomnieć społeczeństwu, szczególnie młodemu,  dramatyczne wydarzenia z historii najnowszej,  minionej epoki PRL. Inscenizację plenerową wykonała Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Wrocławia przy wsparciu miejscowych „demonstrantów-opozycjonistów” dorosłych mieszkańców jak i młodzież z Gimnazjum Publicznego w Skorogoszczy.  Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim  zadbał min. o nagłośnienie imprezy, program rozrywkowy a ROD Łosiów udzielił schronienia pod swym dużym biesiadnym namiotem, gdzie do późnych godzin nocnych trwała potańcówka.  Europejskie Dni Dziedzictwa  2014 w Skorogoszczy zaszczycili swoją obecnością  min. : Artur Kotara- Burmistrz Lewina Brzeskiego, Maria Burian-kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ks. Tomasz Struzik – proboszcz parafii pw. św. Jakuba Ap. w Skorogoszczy.

                                                                       Dariusz Zięba