×
Wyszukaj w serwisie
×

Wybory samorządowe 2014 - Zgłaszanie kandydatów do OKW

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, że zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje burmistrz działający w ramach obsługi miejskie komisji wyborczej w godzinach pracy urzędu.
    Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. do godz. 15.15.