×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o udokumentowaniu zdarzeń z udziałem gatunków chronionych

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że w przypadku schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków objętych ochrona gatunkową, należy wypełnić formularze (zamieszczone poniżej) i przekazywać je do Dyrekcji na adres RDOŚ; pl. Powstańców Warszawy 1; 50-951 Wrocław.

Formularze dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/nowy-element-7

Przypominamy, że gatunki objęte ochroną gatunkową określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237) PDFRozporządzenie Ministra środowiska w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną.pdf

Załączniki:

DOCarkusze_zgloszenia_zabitych_zwierzat.doc