×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie - spis wyborców

         Zawiadamia się, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.                           

Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu wyborców w dniach roboczych od 03.11.2014 r. do 07.11.2014 r. w godzinach od 730 do 1500 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, I piętro – pokój nr 18, tel. /077/ 424 66 43.

 

                                                                Burmistrz Lewina Brzeskiego

                                                                       /-/ inż. Artur Kotara