×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o sesji

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  LVII  sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 12 listopada 2014r. /środa/ o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum  w Lewinie Brzeskim ul Zamkowa 3.

Materiały do sesji: Sesje Rady Miejskiej