×
Wyszukaj w serwisie
×

Ostatnia sesja w kadencji

      Ostatnia w tej kadencji 57. sesja Rady Miejskiej odbyła się w środę, 12 listopada 2014r. w sali kolumnowej Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.

     Sesja ta była okazją do podsumowania czteroletniej kadencji oraz wręczenia podziękowań dla radnych za ich pracę. Zanim to jednak nastąpiło, odbyła się sesja, podczas której podjęto uchwały w zakresie m.in. budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej, a także w sprawie  wyrażenia zgody na włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”, działek zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim

 Oprócz podjęcia uchwał w sprawach bieżących, podsumowano także ostatnie cztery lata pracy na rzecz samorządu i jego mieszkańców.

      Podczas ostatnich obrad Burmistrz przedstawił podsumowanie swojej działalności, szczególnie z przeprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat inwestycji na terenie Gminy Lewin Brzeski. W związku z kończąca się kadencją Burmistrz złożył podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę na rzecz naszej gminy Przewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Włodkowi oraz wszystkim zgromadzonym radnym.

 

 

       Podczas kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, łącznie z wczorajszą sesją odbyło się 36 sesji planowanych i 21 sesji zwołanych na wniosek Burmistrza, podczas który radni podjęli łącznie 409 uchwał.

      Przypomnijmy skład Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego w kadencji 2010-2014: Waldemar Włodek (przewodniczący), Mieczysław Adaszyński (wiceprzewodniczący), Piotr Barszcz, Zbigniew Gąsiorowski, Władysław Górka, Ludwik Juszczak, Stefan Kachel, Jacek Kieroński, Dariusz Kraiński, Robert Laszuk, Roman Pudło, Antoni Rak, Piotr Świder, Anna Zacharewicz i Dariusz Zięba.