×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące możliwości wsparcia w ramach RPO WO 2007-2014

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach cyklu spotkań informacyjnych nt. możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w Strzelcach Opolskich.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Opolskich, ul. Pobożnego 1, Strzelce Opolskie.

Spotkania adresowane jest do przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego, zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na rozwój firmy w formie dotacji (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz preferencyjnych pożyczek i poręczeń(dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), udzielanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Dodatkowo przedstawione zostaną informacje nt. działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim oraz nt. usług oferowanych przez Sieć PIFE.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego [LINK].
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu pod numerem telefonu:
77/472-50-39, 77/403-41-79 lub adresem e-mail:

lub Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu
(77/ 44 04 720-722, ).