×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dotycząca przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Lewin Brzeski

            Zgodnie z § 27 Uchwały Nr XXXII257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi zmianami), przypominam o obowiązku przeprowadzenia w terminie od 01.12.2014r. do 15.12.2014 r. przez właścicieli wszystkich  nieruchomości położonych w mieście i w miejscowościach gminy Lewin Brzeski deratyzacji. 

            Przypominam, że właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów i myszy w obrębie nieruchomości. Deratyzacji dokonuje się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku:

  • I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna),
  • II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).

Z up. Burmistrza

Joanna Mokrzan

Kierownik Wydziału