×
Wyszukaj w serwisie
×

Uroczyste ślubowanie

W piątek 28 listopada 2014r. o godz. 12, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w nowym składzie (kadencji 2014 - 2018). Sesję nowo wybranej rady zwołał komisarz wyborczy w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza.

Pierwsze w kadencji posiedzenie sesji rady rozpoczęło się od przedstawienia przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Czesławę Kwiatkowską informacji z przebiegu prac Komisji i odczytania protokołu. Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i zostali zaprzysiężeni.

Porządek inauguracyjnego posiedzenia został przygotowany przez przewodniczącego poprzedniej kadencji. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, sesję prowadził najstarszy wiekiem radny - Pan Roman Pudło.

Zdecydowana większość radnych zasiadała w lewińskiej radzie w poprzednich jej kadencjach.

Obecny skład rady przedstawia się następująco: Waldemar Włodek, Mieczysław Adaszyński, Piotr Barszcz, Zbigniew Gąsiorowski, Władysław Górka, Stefan Kachel, Jacek Kieroński, Grażyna Michalska, Robert Laszuk, Roman Pudło, Antoni Rak, Przemysław Ślęzak, Zbigniew Wierzbicki, Anna Zacharewicz i Dariusz Zięba.

DSC_0226.jpeg

Radni podczas uroczystej sesji po raz pierwszy w tej kadencji głosowali wybierając jednogłośnie – w tajnym głosowaniu - swojego przewodniczącego a także wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Waldemar Włodek a wiceprzewodniczącym Mieczysław Adaszyński. Obaj panowie piastowali owe funkcje również we wcześniejszej kadencji.

Pierwsze posiedzenie sesji Rady Miejskiej w nowej kadencji nie mogło obejść się bez zaprzysiężenia Burmistrza Lewina Brzeskiego. W obecności członków rady, kierownictwa Urzędu Miejskiego, dyrektorów szkół, instytucji, sołtysów a także mieszkańców Burmistrz Artur Kotara, który został włodarzem na drugą kadencję, złożył uroczyste ślubowanie: „Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

ślubowanie Burmistra.jpeg

Burmistrz Artur Kotara zapewnił, że z uwagą będzie słuchał wszystkich uwag, wypowiedzi i opinii i będzie wykorzystywał je w bieżącej pracy. Oznajmił także, że będzie kontynuował swój program i zaapelował do radnych oraz mieszkańców gminy o współpracę dla dobra gminy i jego mieszkańców.

Obrady sesji przebiegły w podniosłej i zgodnej atmosferze.