×
Wyszukaj w serwisie
×

Odpady BIO – jak segregować?

            W trosce o nasze środowisko przypominamy jak prawidłowo segregować odpady ulegające biodegradacji, tzw. odpady BIO.

Bioodpady to odpady spożywcze i kuchenne, odpady ulegające biodegradacji z parków i ogrodów (definicja bioodpadów na podstawie ustawy z dnia 14.12.2013 r. o odpadach; Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

W naszych gospodarstwach domowych, ogrodach i działkach bioodpadami są:

 • liście;
 • trawa;
 • zwiędłe rośliny;
 • drobne gałązki;
 • obierki z jarzyn i owoców;
 • fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi;
 • resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego;
 • skorupki jajek.

Bioodpady należy zbierać do pojemników w kolorze brązowym. Pamiętajmy, żeby odpady te zbierać bez foliowych worków. Tak zbierane odpady będą odbierane z pojemników od mieszkańców przez firmę wywożącą odpady komunalne. Następnie bioodpady trafią do Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych, czyli do Zakładu Komunalnego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, gdzie zostaną poddane procesowi kompostowania.

Niezwykle ważnym jest aby odpady zbierane u źródła (czyli przez mieszkańców) były odpowiednim surowcem do kompostowania.

Prosimy nie wrzucać do pojemników brązowych:

 • surowego mięsa;
 • resztek nieroślinnych, takich jak tłuszcz, nabiał;
 • padliny;
 • drewna poremontowego;
 • kości;
 • pieluch jednorazowych;
 • kartonów po mleku, soku;
 • odchodów zwierzęcych;
 • niedopałków z papierosów;
 • trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla kotów.

Nawet najmniejsza domieszka wyżej wymienionych odpadów, czy też innych odpadów nie nadających się do kompostowania w pojemniku brązowym, dyskwalifikuje bioodpady, tzn. taki surowiec nie będzie nadawał się do kompostowania i zostanie potraktowany jako odpady zmieszane.

Jeśli mamy wątpliwości czy dany odpad jest bioodpadem czy też nie, lepiej wrzućmy do pojemnika na odpady zmieszane (poj. czarny).

W razie wątpliwości czy chęci uzyskania informacji o prawidłowej segregacji odpadów, można się zwrócić o pomoc do pracownika Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, pokój nr 14, bądź skontaktować się telefonicznie pod numer telefonu 77 424 66 39 lub 81, bądź zadać pytanie pocztą elektroniczną: lub .

Miej wpływ na nasze czyste środowisko – segreguj rozsądnie!