×
Wyszukaj w serwisie
×

2015 rok

DOCUchwała zmieniająca uchwałę w prawie przyjęcia programu współpracy.doc (27,00KB)
DOCUchwała w sprawie przyjecia na 2015r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.doc (114,50KB)
 
Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015r..doc (35,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (24,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (96,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Nr 24-2014 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (36,00KB)
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015r..doc (30,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (27,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (93,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Nr 25-2014 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (33,50KB)
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. II półrocze.doc (32,00KB)

DOCZarządzenie nr 187-2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.doc (25,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (95,50KB)

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc (26,50KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (20,00KB)

DOCZarządzenie Nr 228-2015- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015.doc (35,00KB)


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015. I półrocze.doc (31,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (25,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (96,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc (26,50KB)

DOCOpinia Gminnej Rady Sportu na 2015.doc (28,50KB)
DOCProtokół z posiedzenia Gminnej Rady Sportu 2015.doc (95,50KB)
DOCZarządzenie Nr 26-2014- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (34,50KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.