×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie Mikołajkowe Klubów 4 H w Łosiowie

Dzieci z Klubu 4H działającego przy Szkole Podstawowej w Łosiowie wraz z innymi klubami z województwa opolskiego uczestniczyły w „Spotkaniu Mikołajkowym”, które  odbywało się 9 grudnia b.r., a jego organizatorem był  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Spotkanie połączone było z konkursem pn. „Ubierzmy wspólnie choinkę”

Ozdobę choinkową dzieci wykonywały własnoręcznie, wykazując  się  pomysłowością, wytrwałością, starannością i umiejętnością pracy w zespole .Nad przygotowaniem dzieci do konkursu czuwała pani Teresa Rączka.

Jury doceniając wkład włożony w wykonanie zadania, estetykę i oryginalność pomysłu przyznało naszemu klubowi II miejsce. Uczniowie  otrzymali ciekawe nagrody z rąk Dyrektora OODR Henryka Zamojskiego.

W konkursie wzięły udział: Natalia Bilecka, Sandra Piekoszewska, Sandra Brzęcka, Katarzyna Damian i Klaudia Szpunar.

W atmosferę świąt wprowadził wszystkich występ szkolnego zespołu „Łośki” prowadzonego przez panią Teresę Gabruk, który zaprezentował wiązankę nastrojowych, tradycyjnych kolęd.

Spotkanie  przebiegało  w  miłej i przyjaznej atmosferze, wszyscy  uczestnicy otrzymali poczęstunek, byli  także obdarowywani słodyczami i upominkami od  przybyłego specjalnie Świętego Mikołaja.