×
Wyszukaj w serwisie
×

Dbajmy o zwierzęta

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łosiowie brały udział w konkursie  pn. „Szczęśliwy zwierzak” który związany jest  z  DOBROSTANEM ZWIERZĄT DOMOWYCH.

W swoją pracę włożyły dużo wysiłku i serca zdobywając II  nagrodę i  uznanie jury.

 Konkurs  ten   zorganizowany  był  przez  Opolski Ośrodek   Doradztwa     Rolniczego  w Łosiowie i skierowany  do  dzieci  i  młodzieży  zrzeszonej  w  Klubach 4H  z województwa opolskiego.

Obecna sytuacja zwierząt w Polsce (brak poszanowania prawa, fałszywe opinie i poglądy na temat sposobu postępowania ze zwierzętami oraz ich pozycji w stosunku do człowieka, pokutujące w naszym społeczeństwie, czego efektem jest ogromna bezdomność zwierząt i ich powszechne zaniedbywanie i nieposzanowanie) wymaga, aby zdecydowanie uczynić coś dla radykalnej i szybkiej zmiany sytuacji zwierząt oraz naszego do nich stosunku. W tym tkwi, bowiem przyczyna rozlicznych cierpień i niedoli zwierząt oraz problem ich bezdomności i przepełnienia schronisk. Ten niehumanitarny i nieodpowiedzialny stosunek do zwierząt ma swoje odzwierciedlenie w nieposzanowaniu środowiska.

Dobrostan zwierząt – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku.

Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi.

W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju. (Teresa Rączka)