×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  III  sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 30 grudnia 2014r. /wtorek/ o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum  w Lewinie Brzeskim  ul Zamkowa 3.

Materiały do sesji: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018